Opis zlecenia

Skan 3D klatki schodowej Kraków – projekt balustrady