Opis zlecenia

Skan 3D klatki schodowej – projekt balustrady